maanantai 26. tammikuuta 2015

Metropolihallinto tarvitsee kunnon lihakset

Valtuusto käsitteli 26.1.2015 metropolihallintolakia. Toisena asiana samassa yhteydessä käsiteltiin kuntaliitosesitystä, jonka mukaan Espoo, Vantaa ja Helsinki liitettäisiin yhteen. Tätä mieltä olen näistä asioista.

Espoossa on käyty välillä kiivastakin varjonyrkkeilyä kuntaliitoksia vastaan, vaikka Helsingin, Espoon ja Vantaan kuntaliitos tuskin tulee toteutumaan.  Siksi on turha panna paukkuja liitoskeskusteluun. Kokoomuksen riveistä on kuitenkin ammuttu välillä kovilla - Helsingin suuntaan. Onkin vähän erikoista, että nimenomaan kokoomus oli se puolue joka toi maan hallituksessa tällä kaudella esiin kuntaliitokset ratkaisuksi vähän kaikkiin ongelmiin. Kaikki muistavat Henna Virkkusen kovat puheet, mikä sai aikaan aikamoisen vastakarvan kunnissa valtiota vastaan. Tämä asetelma ei ole ollut kovin rakentava uudistuksia ajatellen.

Metropolihallintoa on kuitenkin edistetty samalla. Lakiesitys pitäisi saada hyväksyttyä eduskunnassa vielä tällä vaalikaudella. Kiire tulee, mutta esitys on onneksi hyvä. Metropolihallinto on sittenkin se realistisin vaihtoehto, jonka taakse on mahdollista saada enemmistön kannatus.

Helsingin seudulle on kaivattu tehokkaampaa yhteistä seudullista päätöksentekoa. Tämä on tarpeen, jotta alue voisi kehittyä ja jotta kilpailukyky paranisi. Myös se on tärkeää, että ihmiset voisivat asua metropolialueella. Nythän asuminen Helsingin seudulla on kohtuuttoman kallista.

Seudullinen päätöksenteko tarvitsee paremmat lihakset. Nyt toiminta hajoaa moniin erilaisiin päätöksentekopöytiin. Sen tulee osata myös katsoa koko seudun etua eikä siellä vaikuttavien tule olla vain oman kuntansa edunvalvojia.

Metropolihallinnolla tulee olla oikeaa päätösvaltaa, jotta se voisi aidosti ohjata seudun kehitystä. Onkin outoa, jos halutaan ehdoin tahdoin heikkoa ja epätehokasta metropolihallintoa. Silloin ei pystytä ratkomaan kunnolla niitä ongelmia, jota varten metropolihallintoa ollaan perustamassa.

Se, että kuntalaiset valitsisivat edustajansa metropolivaltuustoon, nostaisi päätöksenteon takahuoneista avoimeen tilaan. Näin seudullinen päätöksenteko olisi nykyistä avoimempaa ja demokraattisempaa. Vaalit ovat paitsi äänestystapahtuma, myös prosessi. Vaalit tuovat mukanaan keskustelun ja vaaleissa vedetään myös linjaa. Koska olemme kuulleet kunnon keskustelua seudun suunnasta ja kehityksen painopisteistä muualla kuin maakuntavaltuuston kokouksissa tai yksittäisissä suljetuissa seminaareissa?

Sillä on oma arvonsa, että metropolihallinnon päätöksentekijät valitaan vaaleilla. Se, ettei vaalipiirejä ole, korostaa metropolihallinnon seudullista luonnetta.

Vaalit erottaisivat metropolihallinnon myös perinteisestä kuntayhtymästä. Sote-hallinnon kohdallahan perustuslakiin liittyviä kritiikkiä on esitetty juuri siitä, että kuntien yli toimivaltaa käyttää elin, jota ei valita demokraattisesti vaaleilla. Nyt asiasta ollaan säätämässä laki, joten asia käydään läpi korkeimmalla demokraattisella foorumilla maassamme, eli eduskunnassa.

Esillä on myös kuntaselvittäjien kuntaliitosesitys, jossa Espoo, Helsinki ja Vantaa liitettäisiin yhteen suureksi metropolikunnaksi. Kuntaliitoksella kieltämättä voidaan saavuttaa samansuuntaisia etuja kuin metropolihallinnolla tavoitellaan, mutta sivutuotteena koko kunnan laaja tehtävien kirjo ja kaikkien kuntien hallinnot pitäisi lyödä yhteen. Kuntaan liitetään lainsäädännössä paljon velvoitteita ja vastuita, jotka tulisivat kaikki uuden kunnan harteille. Siksi kuntaliitos on myös raskas prosessi toteuttaa.

Seudullista päätöksentekoa tarvitaan, mutta vain koko seutuun vaikuttavissa asioissa. Siksi tuntuu turhan raskassoutuiselta yhdistää kunnat kaikkine tehtävineen. 

Yhteistä päätöksentekoa tarvitaan siitä, miten seudun kilpailukykyä edistetään ja miten asuminen, seudun työpaikat ja liikenne nivotaan yhteen. Tosiasia on, että hajanainen kaupunkirakenne on hyvin kallis. Se syö meidän kilpailukykyämme ja nostaa asumisen hintaa. Korkea asumisen hinta haittaa työllistymistä. Muualta Suomesta ei kannata tulla metropolialueelle töihin, koska palkka ei riitä asumiseen. Korkea asumisen hinta heikentää myös Helsingin seudulla asuvien toimeentuloa.

Metropolihallinnosta voidaan saada uutta potkua seudun asuntotuotantoon. Sen tehtävänä on vahtia, että asunnoille syntyy rakentamisedellytyksiä koko alueella. Isona toimijana metropolihallinto on myös vahvempi ääni valtion suuntaan.

En osaa kiihtyä Espoon puolesta ”pahaa” Helsinkiä vastaan. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja vähemmän nurkkakuntaista asennetta. Siksi kannatan, että seutumme saa kuntien lisäksi vahvan metropolin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Otan ilomielin vastaan kommentteja, mutta mielellään omalla nimellä.